เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047071 การเชื่อมระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองกับระบบต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นิวัตร แจ้งชาติ 18/04/2562 11:22 0/16 ลบ
WB047070 แต่งตั้งคณะกรรมการ ใน บันทึก รายงานขอซื้อขอจ้าง โดย ศรีบรรจง พันธุ์พงศ์ 10/04/2562 22:29 0/34 ลบ
WB047069 การเข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ โดย apiradee thongserm 09/04/2562 15:50 0/41 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน เมษายน

WB047067 การลาพักผ่อนของพนักงานเทศบาล โดย วีระพงษ์ กิตติศิริวัฒนกุล 02/04/2562 15:05 0/60 ลบ
WB047069 การเข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ โดย apiradee thongserm 09/04/2562 15:50 0/41 ลบ
WB047068 การเปลี่ยนแปลงทะเบียนบัตรประวัติ โดย วีระพงษ์ กิตติศิริวัฒนกุล 02/04/2562 15:07 0/38 ลบ
WB047070 แต่งตั้งคณะกรรมการ ใน บันทึก รายงานขอซื้อขอจ้าง โดย ศรีบรรจง พันธุ์พงศ์ 10/04/2562 22:29 0/34 ลบ
WB047065 การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี กรณีรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช้า โดย put R 01/04/2562 15:45 0/29 ลบ

หัวข้อ

WB047071 การเชื่อมระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองกับระบบต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นิวัตร แจ้งชาติ 18/04/2562 11:22 0/16 ลบ
WB047070 แต่งตั้งคณะกรรมการ ใน บันทึก รายงานขอซื้อขอจ้าง โดย ศรีบรรจง พันธุ์พงศ์ 10/04/2562 22:29 0/34 ลบ
WB047069 การเข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ โดย apiradee thongserm 09/04/2562 15:50 0/41 ลบ
WB047068 การเปลี่ยนแปลงทะเบียนบัตรประวัติ โดย วีระพงษ์ กิตติศิริวัฒนกุล 02/04/2562 15:07 0/38 ลบ
WB047067 การลาพักผ่อนของพนักงานเทศบาล โดย วีระพงษ์ กิตติศิริวัฒนกุล 02/04/2562 15:05 0/60 ลบ
WB047066 ขออนุญาตสอบถามกรณีพนักงานเทศบาลตั้งครรภ์สามารถลาป่วยเพื่อรับการตรวจครรภ์ตามที่แพทย์นัดได้หรือไม่ โดย สมาพร วาสี 02/04/2562 11:05 0/15 ลบ
WB047065 การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี กรณีรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถกระเช้า โดย put R 01/04/2562 15:45 0/29 ลบ
WB047064 ขอสอบถามประเภทของครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพความร้อน โดย ธนากร ปลื้มใจ 29/03/2562 10:49 0/13 ลบ
WB047063 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดย โรสมานี สะมะแอ 27/03/2562 10:32 0/32 ลบ
WB047062 การเลื่อนเงินเดือน โดย ธนิยา สายตำลึง 18/03/2562 11:17 0/104 ลบ
WB047060 เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน โดย ศุลีพร เซ็นยวนิช 08/03/2562 10:48 0/62 ลบ
WB047059 เงินเดือนข้าราชการถ่ายโอน โดย ศุลีพร เซ็นยวนิช 08/03/2562 10:47 1/33 ลบ
WB047058 ข้อบัญญัติของ อบต. โดย ญณดา คะนะมะ 05/03/2562 14:59 0/65 ลบ
WB047057 เบิกค่าเช่าซื้อแล้วมาเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่? โดย ณัฏฐิรา คำน่าน 01/03/2562 13:32 0/167 ลบ
WB047056 ขอสอบถามการเพิ่มวุฒิ ปรับเงินเดือนค่ะ โดย วันทนา ศักดิ์เจริญ 28/02/2562 16:14 0/37 ลบ
WB047055 สอบถามหลักสูตรการอบรม โดย ธัญลักษณ์ มีสวน 27/02/2562 16:47 0/49 ลบ
WB047054 การจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดย ณัชชารินทร์ โยคี 26/02/2562 13:53 0/29 ลบ
WB047053 การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดย ธนิยา สายตำลึง 26/02/2562 09:57 0/55 ลบ
WB047052 การเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อ โดย Somphot Somphot 25/02/2562 15:47 0/67 ลบ
WB047050 การตั้งงบค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่จนท.ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้ (เสียงภัย) โดย ปวีณา ใจสมุทร 25/02/2562 10:16 1/31 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12727 next last
  • 9,377,049
  • 38