ข่าวกิจกรรมทถจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายปริญญา สมมาตย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา (ก.จ.จ.ยะลา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนิบง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 46