ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด Kick off มาตรการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม kick off โครงการ "ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ตามหน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม 73