( อปท. )

ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
18/03/2562
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
18/03/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม เรื่อง ริบเงินประสัญญาเป็นเงินรายได้   
18/03/2562
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
13/03/2562
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
12/03/2562
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
12/03/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
12/03/2562
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (อบต.ไชยมนนตรี)   
11/03/2562
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
11/03/2562
file1
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   
11/03/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง (งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
08/03/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
08/03/2562
ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   
07/03/2562
รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ   
05/03/2562
file1
รายงานงบทดลอง รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
05/03/2562
file1
รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ   
05/03/2562
file1
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี   
04/03/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
04/03/2562
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดทอนกุมภาพันธ์ 2562   
01/03/2562
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562เทศบาลตำบลเกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ   
01/03/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3627 next last