( อปท. )

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
17/05/2562
file1 file2 file3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
17/05/2562
file1 file2 file3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
17/05/2562
file1 file2 file3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
17/05/2562
file1 file2 file3
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2/2562 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร )   
17/05/2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1/2562 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร )   
17/05/2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
17/05/2562
file1 file2 file3
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
14/05/2562
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562 (อบต.ไชยมนนตรี)   
13/05/2562
ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 - เมษายน 2562   
13/05/2562
เทศบาลตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาส 2   
13/05/2562
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบเดือนเมษายน 2562   
12/05/2562
ประกาศสำเนางบรายรับ ? รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
10/05/2562
file1
อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562   
08/05/2562
เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ขอประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
08/05/2562
รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
07/05/2562
file1
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
07/05/2562
ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 อบต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   
07/05/2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จ.อุบลราชธานี   
07/05/2562
file1
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี   
02/05/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 3690 next last