( กรม )

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติตรั้งที่ 18 ประจำปี 2562   
23/05/2562
อธิบดี สถ. เตือน ! อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์จากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
21/05/2562
29 พ.ค.นี้ ! ... สถ. เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11   
17/05/2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562 สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข   
03/05/2562
เตรียมพร้อม... 9-31 พ.ค. นี้ สถ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรอบใหม่แล้ว   
23/04/2562
จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย ฉบับประจำเดือนเมษายน 2562 "เปิดใช้สัญญาณไฟถูกวิธี เหมาะสมกับสถานณ์...ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน"   
19/04/2562
อธิบดี สถ. ยัน ยังไม่มีการยุบ อบต. หรือ ปลดนายก อปท.   
17/04/2562
รอบที่ 10 เตรียมพร้อม ... สถ. เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 29-30 เม.ย. นี้   
17/04/2562
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร   
09/04/2562
อธิบดี สถ. ย้ำ อปท. ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชน ชี้ อปท. ดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกให้พี่น้องประชาชนได้   
05/04/2562
อธิบดีปลื้ม สถ. ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด จากกรมบัญชีกลาง หวังข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ   
01/04/2562
สถ. เตรียมความพร้อมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)   
01/04/2562
ระเบียบใหม่มหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. เน้นครอบคลุม-คล่องตัว-ลดภาระครู!!   
28/03/2562
สถ. เตรียมสอบแข่งขันเพิ่ม 59 ตำแหน่ง 8,529 อัตรา   
22/03/2562
กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก   
20/03/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562   
19/03/2562
สถ.กำหนดแล้ว...อัตราค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ของ อปท.   
11/03/2562
ความรู้เพียบ...สถ. แจกองค์ความรู้ในรูปแบบ E-Book เตรียมพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่จะสอบตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสอบบรรจุแต่งตั้ง   
11/03/2562
สถ. กำชับ อปท. ต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ทันท่วงที   
07/03/2562
ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งยุติเรื่องร้องเรียน สถ. แล้ว ยันนโยบาน สถ. เรื่องให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ไม่มีปิดเทอม ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือนอกเหนือหน้าที่ีของ อปท. แต่อย่างใด   
01/03/2562
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 562 next last