( ข่าวฝากการบริหารงานบุคคล/รับสมัครงานจาก อปท. )

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
10/05/2562
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น (เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.)   
09/05/2562
รับโอนพนักงานเทศบาล   
14/03/2562
file1 file2 file3
อบต.ศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
21/02/2562
เทศบาลตำบลเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล   
15/02/2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
06/02/2562
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร   
21/01/2562
ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   
16/01/2562
file1
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
10/01/2562
file1
อบต.บางพรม รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   
26/12/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
01/11/2561
อบต.ถ่อนนาลับ ขอรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   
20/09/2561
file1 file2 file3
ขอรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา   
20/09/2561
เทศบาลตำบลพรหมพิรามขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่าวนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   
21/08/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่าวนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   
21/08/2561
อบต.ดอนทราย รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   
23/05/2561
file1
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น   
23/04/2561
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่รงตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563   
13/02/2561
ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานบริหารที่ว่าง   
30/11/2560
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น   
03/11/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 152 next last