( เทศบาล )

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
10/05/2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
19/03/2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบพนักงานจ้าง [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
11/02/2562
file1 file2
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2562 [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
03/01/2562
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร (นักบริหารงานประปา) [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
26/12/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง [เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต]   
05/10/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
10/09/2561
รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
31/08/2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2561 [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
10/07/2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง [เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต]   
03/05/2561
เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล [เทศบาลเมืองบ้านพรุ]   
14/11/2560
กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
09/02/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
09/02/2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให่ดำรงในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช [เทศบาลนครนครศรีธรรมราช]   
13/01/2560
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป [ตำบลหินกอง]   
26/08/2558
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองบัว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร [เทศบาลตำบลเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด]   
09/07/2558
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล [เทศบาลเมืองอ่างศิลา]   
09/07/2558
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลเมืองบัว ประจำปีงบประมาณ 2558 [เทศบาลตำบลเมืองบัว]   
31/03/2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ [เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี]   
23/12/2557
ประกาศเทศบาลตำบลนาเชือก เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม [เทศบาลตำบลนาเชือก]   
26/09/2557
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 85 next last