ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรตนราชกัญญา   
08/10/2562
จดหมายข่าวการกระจายอำนาจ ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562   
26/09/2562
เช็คได้เลย ! ... กสถ. ประกาศแล้วผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ปี 2562   
20/09/2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้าานการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปประจำปี 2562   
11/09/2562
สถ. หนุน อบจ. วางระบบจัดเก็บเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์-แหล่งความรู้ท้องถิ่น   
03/09/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2562 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
11/10/2562
file1 file2
ประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
11/10/2562
file1 file2
ประกาศสำเนางบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
09/10/2562
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2562 เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี   
09/10/2562
file1
ขอส่งข้อมูลรายรับ รายจ่าย เดือนกันยายน 2562 ให้คลังจังหวัดสระบุรี   
08/10/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,554,077
  • 514