ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
จิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 ช่วยกรมควบคุมโรค และ สถ. ป้องกันโรคไข้เลือดออก ถวายเป็นกุศลสมเด็จพระสังฆราช   
26/06/2562
อธิบดี สถ. นำทีมลงพื้นที่เขาขยาย จ.ชัยนาท ทำกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาชน   
26/06/2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรมนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน   
24/06/2562
ประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
19/06/2562
อธิบดี สถ. เตือน ! อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งในการสอบท้องถิ่น ปี 2562 ได้ หากพบแจ้งเบาะแสด่วน !   
18/06/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา   
25/06/2562
file1 file2
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562   
24/06/2562
file2 file3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (อบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร)   
21/06/2562
file1 file2 file3
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2562   
19/06/2562
กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ อบต.หนองย่างเสือ   
18/06/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,445,983
  • 26