ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
19/10/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
19/10/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
19/10/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 1 เรื่อง   
19/10/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
19/10/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองพลับ บริเวณบ้านนายเรืองฤทธิ สว่างศรี ถึงสุดถนนคอนกรีตบริเวณไร่นางสมควร บาลนคร [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
19/10/2561
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองพลับ จากสุดถนนคอนกรีตเดิมบริเวณไร่นายคมคาย กล้าพิม้าย ถึงบริเวณไร่นายขาว ขุนณรงค์ [องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น]   
19/10/2561
สำเนาประกาศจ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับสภาพพื้นที่ข้างสำนักงานแห่งใหม่(เพื่อทำตลาด) [เทศบาลตำบลโนนสัง]   
19/10/2561
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตันพร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน [เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม]   
19/10/2561
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสาย ดอนบาก - แยกทางหลวงเพ็ญ - สร้างคอม (โคกสว่าง) หมู่ที่ 3 [เทศบาลตำบลบ้านโคก]   
19/10/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,204,556
  • 408