ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
19/03/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
19/03/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ   
19/03/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 4 เรื่อง   
19/03/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
18/03/2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศ อบต.ดงละคร เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพาติชั่นสำนักงาน จำนวน ๑๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร]   
20/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ (๒) [องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร]   
19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ [องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร]   
19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๑๕๑-๐๘ สายหน้า อบต.แยกบ้านโป่ง บ้านโนนยาง หมู่ที่ ๑๑ [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
19/03/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร [องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร]   
18/03/2562
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,342,674
  • 716