ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
24/05/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
22/05/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
22/05/2562
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 2 เรื่อง   
22/05/2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
22/05/2562

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
24/05/2562
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองโครงช้างถึงบ้านนางใบบุญ ศรีหาญ [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
24/05/2562
file1
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถลากคอนเทนเนอร์ใหญ่ [เทศบาลนครรังสิต]   
23/05/2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
22/05/2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหน้าวัดสุมงคล หมู่ที่ 2 ถึงสามแยกหน้าโรงเรียน [เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู]   
22/05/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,413,133
  • 346