ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
13/12/2560
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
12/12/2560
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
12/12/2560
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
12/12/2560
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
12/12/2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน [เทศบาลตำบลบางยี่รงค์]   
13/12/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง]   
13/12/2560
file1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง]   
13/12/2560
file1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหน้าโรงเรียนวิเชียรมาตุ-ใสปุด-หลังค่าย หมู่ที่ 4 ต่อ หมู่ที่ 6 บ้านควนกอ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน]   
08/12/2560
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(เสริมผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.72002สายหน้าวัดเกาะมะม่วง-พัฒนาที่ดิน หมู่ที่1ต่อ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งไทรงาม ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง [องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน]   
08/12/2560

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,878,532
  • 1,380