ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 4 เรื่อง   
17/08/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 3 โครงการ   
17/08/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ   
17/08/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 4 โครงการ   
16/08/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
16/08/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง งานจ้างเหมาประกอบอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
17/08/2561
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ซอยกฤษณา 8-23-3 (ขนานกับซอยหลัก) ชุมชนกฤษณา-เลื่อมโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเลื่อม [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
16/08/2561
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 0.40 ม. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายซอยร่มเย็น 4 (ฝั่งบ้านเลขที่ 186/62) ชุมชนหนองหิน-ร่มเย็น หมู่ 2 ตำบลนาดี [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
16/08/2561
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงกรก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยชินพา ชุมชนบ่อน้ำ หมู่ 7 ตำบลหมูม่น [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
16/08/2561
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 0.40 ม. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายซอยไชโย (ซ้ายทาง) ชุมชนบ่อน้ำ หมู่ 9 ตำบลหมูม่น [เทศบาลเมืองหนองสำโรง จังหวัดอุดรธานี]   
16/08/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,144,379
  • 310