ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 2 เรื่อง   
20/06/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
20/06/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง 3 เรื่อง   
20/06/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง   
19/06/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 2 โครงการ   
18/06/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ราคากลางซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที่ 4 บ้านซับกระทิงใต้ อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี [องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ]   
20/06/2561
file1
ราคากลางการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่งใหม่) องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
19/06/2561
file1
ราคากลางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเปือยใหญ่ [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
19/06/2561
file1
ประกาศราคากลาง [เทศบาลตำบลกุดชมภู]   
18/06/2561
ประกาศ อบต.เขากะลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 บ้านธารลำไย ตำบล เขากะลา เชื่อมต่อตำบลเขาทอง [องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา]   
18/06/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,091,687
  • 1,335