สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC067659     no 9 กจ.
CC067658     no 10 สน.คท.
CC067657     no 2 สน.คท.
CC067656     no 11 สน.บถ.
CC067655     yes 8
 • กค.
 • 18/12/2561
กค.
CC067654     no 2 สน.คท.
CC067653     yes 6
 • กค.
 • 18/12/2561
กค.
CC067652     no 14 สน.บถ.
CC067651     no 14 กพส.
CC067650     no 16 สน.บถ.
CC067649     yes 28
 • กม.
 • 18/12/2561
กม.
CC067648     yes 19
 • กค.
 • 18/12/2561
กค.
CC067647     yes 13
 • กค.
 • 18/12/2561
กค.
CC067646     no 27 สน.คท.
CC067645     no 20 กพส.
CC067644     yes 40
 • สน.คท.
 • 18/12/2561
สน.คท.
CC067643     yes 24
 • สน.คท.
 • 18/12/2561
สน.คท.
CC067642     yes 32
 • สน.คท.
 • 18/12/2561
สน.คท.
CC067641     no 28 สน.คท.
CC067640     no 45 สน.คท.
CC067639     yes 20
 • กศ.
 • 18/12/2561
กศ.
CC067638     yes 68
 • สน.คท.
 • 17/12/2561
สน.คท.
CC067637     yes 43
 • สน.บถ.
 • 17/12/2561
สน.บถ.
CC067636     yes 78
 • สน.คท.
 • 17/12/2561
สน.คท.
CC067635     yes 62
 • กม.
 • 17/12/2561
กม.
CC067634     yes 143
 • สน.คท.
 • 17/12/2561
สน.คท.
CC067633     no 34 สน.คท.
CC067632     yes 39
 • สน.บถ.
 • 18/12/2561
สน.บถ.
CC067631     yes 85
 • สน.คท.
 • 17/12/2561
สน.คท.
CC067630     yes 69
 • สน.คท.
 • 17/12/2561
สน.คท.
CC067629     yes 87
 • สน.คท.
 • 18/12/2561
สน.คท.
CC067628     yes 105
 • สน.คท.
 • 17/12/2561
สน.คท.
CC067627     yes 113
 • สน.คท.
 • 14/12/2561
สน.คท.
CC067626     no 54 กพส.
CC067625     yes 97
 • สน.คท.
 • 14/12/2561
สน.คท.
CC067624     yes 88
 • ตบ.
 • 17/12/2561
ตบ.
CC067623     yes 89
 • สน.คท.
 • 14/12/2561
สน.คท.
CC067622     yes 86
 • สน.บถ.
 • 17/12/2561
สน.บถ.
CC067621     yes 133
 • กม.
 • 17/12/2561
กม.
CC067620     yes 34
 • สน.บถ.
 • 17/12/2561
สน.บถ.
CC067619     yes 36
 • สน.คท.
 • 18/12/2561
สน.คท.
CC067618     yes 58
 • สน.บถ.
 • 17/12/2561
สน.บถ.
CC067617     yes 36
 • สน.คท.
 • 17/12/2561
สน.คท.
CC067616     yes 161
 • สน.คท.
 • 17/12/2561
สน.คท.
CC067615     yes 123
 • สน.คท.
 • 14/12/2561
สน.คท.
CC067614     no 53 กพส.
CC067613     yes 69
 • สน.คท.
 • 14/12/2561
สน.คท.
CC067612     yes 196
 • สน.คท.
 • 14/12/2561
สน.คท.
CC067611     yes 82
 • สน.คท.
 • 13/12/2561
สน.คท.
CC067610     yes 63
 • สน.บถ.
 • 14/12/2561
สน.บถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 55832 next last
 • 3,786,121
 • 36