สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC065458     no 4 สน.บถ.
CC065457     no 3 สน.บถ.
CC065456     no 4 สน.คท.
CC065455     no 11 กจ.
CC065454     yes 14
 • สน.คท.
 • 20/06/2561
สน.คท.
CC065453     yes 16
 • สน.คท.
 • 20/06/2561
สน.คท.
CC065452     yes 10
 • สน.คท.
 • 20/06/2561
สน.คท.
CC065451     no 11 กศ.
CC065450     no 24 สน.บถ.
CC065449     no 34 กพส.
CC065446     no 28 สบ.พถ.
CC065445     no 22 สน.บถ.
CC065444     yes 49
 • สน.คท.
 • 20/06/2561
สน.คท.
CC065443     yes 28
 • สน.คท.
 • 20/06/2561
สน.คท.
CC065442     no 26 สน.กบท.
CC065441     yes 39
 • กค.
 • 20/06/2561
กค.
CC065440     no 19 สน.คท.
CC065439     yes 27
 • สน.คท.
 • 20/06/2561
สน.คท.
CC065438     yes 68
 • กม.
 • 19/06/2561
กม.
CC065437     no 18 สน.บถ.
CC065436     no 12 สน.บถ.
CC065435     no 16 กพส.
CC065434     yes 68
 • กม.
 • 19/06/2561
กม.
CC065433     no 22 สน.คท.
CC065432     yes 51
 • สน.คท.
 • 19/06/2561
สน.คท.
CC065431     yes 62
 • กค.
 • 19/06/2561
กค.
CC065430     yes 66
 • สน.คท.
 • 19/06/2561
สน.คท.
CC065429     yes 36
 • สน.คท.
 • 19/06/2561
สน.คท.
CC065428     yes 80
 • กม.
 • 18/06/2561
กม.
CC065427     no 60 สน.บถ.
CC065426     no 21 สน.บถ.
CC065425     no 40 กพส.
CC065424     no 40 สน.บถ.
CC065423     yes 95
 • กม.
 • 18/06/2561
กม.
CC065422     yes 53
 • สน.คท.
 • 19/06/2561
สน.คท.
CC065421     yes 56
 • สน.คท.
 • 19/06/2561
สน.คท.
CC065420     yes 113
 • กศ.
 • 19/06/2561
กศ.
CC065419     yes 110
 • สน.คท.
 • 18/06/2561
สน.คท.
CC065418     yes 73
 • ศส.
 • 15/06/2561
ศส.
CC065415     yes 89
 • สน.คท.
 • 18/06/2561
สน.คท.
CC065414     yes 89
 • สน.บถ.
 • 18/06/2561
สน.บถ.
CC065413     yes 151
 • ตบ.
 • 15/06/2561
ตบ.
CC065412     yes 54
 • สน.คท.
 • 20/06/2561
สน.คท.
CC065411     yes 37
 • สน.คท.
 • 20/06/2561
สน.คท.
CC065410     yes 95
 • สน.คท.
 • 18/06/2561
สน.คท.
CC065409     no 46 สน.บถ.
CC065408     no 26 สน.บถ.
CC065407     yes 80
 • สน.คท.
 • 19/06/2561
สน.คท.
CC065406     yes 157
 • กม.
 • 14/06/2561
กม.
CC065405     yes 73
 • สน.คท.
 • 19/06/2561
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 54119 next last
 • 3,690,129
 • 557