สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC068691     no 2 กม.
CC068690     no 3 กค.
CC068689     no 5 กศ.
CC068688     no 6 กพส.
CC068687     no 11 กพส.
CC068686     no 3 กพส.
CC068685     yes 33
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068684     yes 26
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068683     yes 31
 • กพส.
 • 20/03/2562
กพส.
CC068682     no 7 สน.คท.
CC068681     yes 24
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068680     yes 46
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068679     no 15 สน.คท.
CC068678     no 18 กสธ.
CC068677     yes 28
 • สน.บถ.
 • 20/03/2562
สน.บถ.
CC068676     yes 11
 • สน.บถ.
 • 20/03/2562
สน.บถ.
CC068675     yes 41
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068674     no 8 กม.
CC068673     yes 32
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068672     no 17 สน.คท.
CC068671     yes 76
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068670     yes 17
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068669     yes 58
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068668     yes 76
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068665     yes 49
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068660     no 12 กพส.
CC068659     yes 25
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068658     no 17 กพส.
CC068657     no 35 กม.
CC068656     no 18 กม.
CC068655     no 15 กม.
CC068654     no 14 กพส.
CC068653     yes 80
 • สน.บถ.
 • 19/03/2562
สน.บถ.
CC068650     yes 56
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068649    
 • การ
 • ถามโดย นางสุกานดา วันสุดล [ วันที่ 18/03/2562 ]
yes 43
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068647     no 13 สน.คท.
CC068646     yes 111
 • สน.คท.
 • 19/03/2562
สน.คท.
CC068645     yes 61
 • สน.คท.
 • 18/03/2562
สน.คท.
CC068644     yes 28
 • สน.บถ.
 • 20/03/2562
สน.บถ.
CC068643     yes 91
 • สน.บถ.
 • 18/03/2562
สน.บถ.
CC068642     yes 70
 • กพส.
 • 20/03/2562
กพส.
CC068641     yes 43
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068638     yes 38
 • กค.
 • 19/03/2562
กค.
CC068637     yes 49
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068636     no 29 สน.กบท.
CC068635     yes 32
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068634     yes 21
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068633     yes 15
 • สน.คท.
 • 20/03/2562
สน.คท.
CC068624     no 41 กพส.
CC068623     yes 40
 • สบ.พถ.
 • 19/03/2562
สบ.พถ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 56725 next last
 • 3,826,327
 • 549