สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC071050     no 3 สน.บถ.
CC071049     no 4 กศ.
CC071047     no 8 สน.คท.
CC071046     no 15 สน.บถ.
CC071045     yes 27
 • สน.คท.
 • 11/10/2562
สน.คท.
CC071044     yes 46
 • กม.
 • 11/10/2562
กม.
CC071043     yes 52
 • สน.คท.
 • 11/10/2562
สน.คท.
CC071042     no 10 สน.บถ.
CC071041     yes 48
 • สน.คท.
 • 10/10/2562
สน.คท.
CC071040     yes 29
 • สน.คท.
 • 11/10/2562
สน.คท.
CC071039     yes 62
 • สน.คท.
 • 10/10/2562
สน.คท.
CC071038     no 29 สน.บถ.
CC071037     yes 60
 • สน.บถ.
 • 11/10/2562
สน.บถ.
CC071034     yes 88
 • สน.คท.
 • 10/10/2562
สน.คท.
CC071033     yes 30
 • กม.
 • 11/10/2562
กม.
CC071032     yes 101
 • สน.คท.
 • 10/10/2562
สน.คท.
CC071030     yes 83
 • สน.คท.
 • 10/10/2562
สน.คท.
CC071029     yes 65
 • กพส.
 • 11/10/2562
กพส.
CC071028     yes 73
 • กพส.
 • 11/10/2562
กพส.
CC071026     yes 50
 • กพส.
 • 11/10/2562
กพส.
CC071025     no 36 กพส.
CC071024     yes 105
 • สน.คท.
 • 10/10/2562
สน.คท.
CC071023     yes 63
 • กต.
 • 10/10/2562
กต.
CC071022     yes 74
 • สน.คท.
 • 10/10/2562
สน.คท.
CC071020     yes 86
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071019     yes 76
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071018     yes 74
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071017     yes 93
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071016     yes 86
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071015     yes 73
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071014     yes 31
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071013     yes 115
 • กพส.
 • 09/10/2562
กพส.
CC071012     yes 112
 • สน.คท.
 • 08/10/2562
สน.คท.
CC071011     yes 94
 • สน.คท.
 • 08/10/2562
สน.คท.
CC071010     yes 97
 • กค.
 • 08/10/2562
กค.
CC071009     yes 123
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071008     yes 116
 • สน.คท.
 • 10/10/2562
สน.คท.
CC071007     yes 98
 • สน.คท.
 • 08/10/2562
สน.คท.
CC071006     yes 76
 • สน.คท.
 • 08/10/2562
สน.คท.
CC071005     yes 53
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071004     yes 42
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071003     yes 131
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC071002     yes 100
 • สน.คท.
 • 08/10/2562
สน.คท.
CC071001     yes 129
 • สน.คท.
 • 08/10/2562
สน.คท.
CC071000     yes 95
 • ตบ.
 • 08/10/2562
ตบ.
CC070995     yes 50
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC070994     yes 79
 • สน.คท.
 • 09/10/2562
สน.คท.
CC070993     yes 58
 • สน.คท.
 • 07/10/2562
สน.คท.
CC070992     yes 95
 • สน.บถ.
 • 08/10/2562
สน.บถ.
CC070989     yes 133
 • กศ.
 • 07/10/2562
กศ.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 58908 next last
 • 3,942,177
 • 500