สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC066507     no 13 กค.
CC066506     no 3 สน.คท.
CC066505     no 8 กค.
CC066504     yes 13
 • สน.บถ.
 • 25/09/2561
สน.บถ.
CC066503     no 37 สน.คท.
CC066502     yes 21
 • กศ.
 • 24/09/2561
กศ.
CC066501     yes 25
 • สน.คท.
 • 24/09/2561
สน.คท.
CC066500     yes 15
 • สน.บถ.
 • 25/09/2561
สน.บถ.
CC066499     no 50 สน.คท.
CC066498     no 31 สน.คท.
CC066497     yes 20
 • สน.บถ.
 • 25/09/2561
สน.บถ.
CC066496     no 36 สน.คท.
CC066495     no 22 สน.คท.
CC066494     yes 25
 • สน.บถ.
 • 25/09/2561
สน.บถ.
CC066493     yes 55
 • สน.บถ.
 • 24/09/2561
สน.บถ.
CC066492     yes 82
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066491     no 30 สน.คท.
CC066490     yes 66
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066489     yes 109
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066488     yes 45
 • สน.คท.
 • 24/09/2561
สน.คท.
CC066487     yes 78
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066486     no 56 สน.คท.
CC066485     yes 66
 • กพส.
 • 21/09/2561
กพส.
CC066484     yes 81
 • สน.บถ.
 • 24/09/2561
สน.บถ.
CC066483     yes 136
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066482     yes 54
 • กพส.
 • 21/09/2561
กพส.
CC066481     yes 99
 • สน.บถ.
 • 21/09/2561
สน.บถ.
CC066480     yes 69
 • ตบ.
 • 21/09/2561
ตบ.
CC066479     yes 51
 • สน.คท.
 • 24/09/2561
สน.คท.
CC066478     yes 164
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066477     yes 23
 • สน.คท.
 • 24/09/2561
สน.คท.
CC066476     yes 20
 • สน.คท.
 • 24/09/2561
สน.คท.
CC066475     yes 61
 • สน.คท.
 • 21/09/2561
สน.คท.
CC066474     yes 48
 • กพส.
 • 21/09/2561
กพส.
CC066473     yes 38
 • สน.บถ.
 • 24/09/2561
สน.บถ.
CC066472     yes 173
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066471     yes 95
 • สน.บถ.
 • 21/09/2561
สน.บถ.
CC066470     yes 77
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066469     yes 39
 • สน.บถ.
 • 21/09/2561
สน.บถ.
CC066468     yes 125
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066467     yes 70
 • กศ.
 • 19/09/2561
กศ.
CC066466     yes 70
 • สน.บถ.
 • 20/09/2561
สน.บถ.
CC066465     yes 32
 • สน.บถ.
 • 20/09/2561
สน.บถ.
CC066464     yes 43
 • สน.บถ.
 • 20/09/2561
สน.บถ.
CC066463     yes 118
 • สน.คท.
 • 20/09/2561
สน.คท.
CC066462     yes 54
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066461     yes 114
 • กค.
 • 19/09/2561
กค.
CC066460     yes 45
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066459     yes 178
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
CC066458     yes 69
 • สน.คท.
 • 19/09/2561
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 54972 next last
 • 3,738,260
 • 142