สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC063946     no 0 สน.บถ.
CC063945     yes 10
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063944     no 12 กพส.
CC063943     yes 21
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063942     no 16 สน.คท.
CC063941     no 10 สน.คท.
CC063940     no 19 กพส.
CC063939     yes 35
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063938     yes 26
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063937     yes 23
 • กค.
 • 13/12/2560
กค.
CC063936     yes 37
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063935     yes 27
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063934     yes 22
 • ตบ.
 • 13/12/2560
ตบ.
CC063933     yes 41
 • กศ.
 • 13/12/2560
กศ.
CC063932     yes 15
 • ตบ.
 • 13/12/2560
ตบ.
CC063931     yes 18
 • กม.
 • 13/12/2560
กม.
CC063930     yes 27
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063929     no 25 กพส.
CC063928     yes 41
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063927     yes 21
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063926    
 • กรณีคลอด
 • ถามโดย ตูวันซัลตีหมุนหนิ [ วันที่ 12/12/2560 ]
no 16 กจ.
CC063925     yes 23
 • กพส.
 • 13/12/2560
กพส.
CC063924     yes 19
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063923     yes 31
 • กศ.
 • 13/12/2560
กศ.
CC063922     no 30 สน.บถ.
CC063921     no 20 กพส.
CC063920     yes 93
 • กม.
 • 12/12/2560
กม.
CC063919     yes 108
 • สน.บถ.
 • 12/12/2560
สน.บถ.
CC063918     yes 115
 • สน.คท.
 • 08/12/2560
สน.คท.
CC063917     no 34 สน.คท.
CC063916     yes 58
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063915     yes 62
 • กพส.
 • 12/12/2560
กพส.
CC063914     yes 24
 • กพส.
 • 12/12/2560
กพส.
CC063913     yes 42
 • กพส.
 • 12/12/2560
กพส.
CC063912     yes 41
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063911     no 70 สน.บถ.
CC063910     no 49 สน.บถ.
CC063909     yes 103
 • สน.บถ.
 • 08/12/2560
สน.บถ.
CC063908     yes 143
 • กม.
 • 08/12/2560
กม.
CC063907     no 30 สน.บถ.
CC063906     no 35 สน.บถ.
CC063905     no 41 สน.บถ.
CC063904     yes 30
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063903     yes 38
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063902     no 41 สน.บถ.
CC063901     yes 37
 • สน.คท.
 • 13/12/2560
สน.คท.
CC063900     no 36 สน.คท.
CC063899     yes 68
 • สน.คท.
 • 08/12/2560
สน.คท.
CC063898     yes 118
 • สน.บถ.
 • 08/12/2560
สน.บถ.
CC063897     yes 90
 • กพส.
 • 07/12/2560
กพส.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 52827 next last
 • 3,595,457
 • 517