สายตรง สถ.

การค้นหาคำถาม
1. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ปัจจุบัน"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในปัจจุบันหรือสำนัก/กองที่มีการเปลี่ยนชื่อได้
2. หากเลือกสถานะหน่วยงานเป็น "ยกเลิก"
จะสามารถเลือกสำนัก/กองในอดีตที่มีการยกเลิกได้
                              ปิด

คำตอบในสายตรง สถ. เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อประกอบการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถามเท่านั้น การนำไปอ้างอิงเป็นหน้าที่ของผู้ถามที่จะต้องตรวจ สอบกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากผู้ตอบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และสถานการณ์ที่ผู้ถามแจ้งได้

สถานะหน่วยงาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
หน่วยงาน :
เรียงตาม :
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ประเภทผู้ใช้งาน :  ผู้ใช้ทั่วไป  เจ้าหน้าที่
*** กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน กรุณาลงทะเบียน
สถานะผู้ใช้งาน : ปัจจุบัน ยกเลิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
รหัส หัวข้อ คำตอบ อ่าน ตอบโดย หน่วยงาน
CC069420     no 3 สน.คท.
CC069419     no 14 สน.คท.
CC069418     no 28 กพส.
CC069417     yes 27
 • สน.คท.
 • 24/05/2562
สน.คท.
CC069416     yes 36
 • สน.คท.
 • 24/05/2562
สน.คท.
CC069415     yes 64
 • กศ.
 • 24/05/2562
กศ.
CC069414     yes 51
 • กศ.
 • 24/05/2562
กศ.
CC069412     no 40 สน.คท.
CC069406     yes 83
 • สน.คท.
 • 24/05/2562
สน.คท.
CC069405     yes 58
 • สน.คท.
 • 23/05/2562
สน.คท.
CC069404     yes 83
 • สน.คท.
 • 23/05/2562
สน.คท.
CC069403     yes 35
 • สน.คท.
 • 23/05/2562
สน.คท.
CC069402     yes 38
 • สน.คท.
 • 24/05/2562
สน.คท.
CC069401     yes 43
 • สน.บถ.
 • 24/05/2562
สน.บถ.
CC069400     yes 23
 • กม.
 • 24/05/2562
กม.
CC069399     yes 152
 • กพส.
 • 23/05/2562
กพส.
CC069398     yes 25
 • สน.บถ.
 • 24/05/2562
สน.บถ.
CC069397     yes 42
 • สน.คท.
 • 23/05/2562
สน.คท.
CC069396     yes 53
 • สน.คท.
 • 24/05/2562
สน.คท.
CC069395     yes 59
 • สน.คท.
 • 23/05/2562
สน.คท.
CC069394     yes 56
 • สน.คท.
 • 23/05/2562
สน.คท.
CC069393     yes 61
 • สน.คท.
 • 24/05/2562
สน.คท.
CC069392    
 • ตำแหน่ง
 • ถามโดย ผ่องพรรณ รัชบัวชุม [ วันที่ 22/05/2562 ]
yes 95
 • สน.บถ.
 • 23/05/2562
สน.บถ.
CC069391     yes 24
 • กม.
 • 24/05/2562
กม.
CC069390     yes 40
 • กม.
 • 23/05/2562
กม.
CC069389     yes 134
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069388     yes 54
 • กค.
 • 23/05/2562
กค.
CC069387     yes 93
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069386     yes 82
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069385     yes 109
 • กพส.
 • 23/05/2562
กพส.
CC069384     yes 67
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069383     no 52 กพร.
CC069382     yes 62
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069381     yes 121
 • กศ.
 • 22/05/2562
กศ.
CC069380     yes 76
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069379     yes 71
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069378     yes 59
 • กม.
 • 22/05/2562
กม.
CC069377     yes 68
 • สน.บถ.
 • 23/05/2562
สน.บถ.
CC069375     yes 218
 • กพส.
 • 22/05/2562
กพส.
CC069374     yes 152
 • กพส.
 • 22/05/2562
กพส.
CC069373     yes 138
 • กพส.
 • 23/05/2562
กพส.
CC069372     yes 118
 • กพส.
 • 23/05/2562
กพส.
CC069371     yes 152
 • กพส.
 • 22/05/2562
กพส.
CC069370     yes 43
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069369     yes 86
 • กม.
 • 21/05/2562
กม.
CC069368     yes 48
 • กค.
 • 22/05/2562
กค.
CC069367     yes 40
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
CC069366     yes 103
 • สน.คท.
 • 21/05/2562
สน.คท.
CC069365     yes 81
 • กพส.
 • 23/05/2562
กพส.
CC069364     yes 85
 • สน.คท.
 • 22/05/2562
สน.คท.
first previous ข้อมูลที่ 1 - 50 จาก 57404 next last
 • 3,860,811
 • 228