วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  26 กุมภาพันธ์ 2561
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
09.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
13.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
ไปราชการต่างจังหวัด จ.สงขลา
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
09.00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คลอง ๑ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
   13.30 น. ร่วมการประชุมคณะทำงานปรับปรุงระบบให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางโทรศัพท์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
   15.00 น. ร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดการเลือกตั้ง ครั้งที ๑/๒๕๖๑ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
   16.30 น. ร่วมการตรวจเยี่ยมร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ลานพระราชวังดุสิต และ บริเวณสนามเสือป่า