วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  20 มิถุนายน 2561
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
ไปราชการต่างจังหวัด
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
ปฏิบัติราชการ สถ.
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
ปฏิบัติราชการ สถ.
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
ปฏิบัติราชการ สถ.