ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย ณ ลานอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) ต.หน้าทอน อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 


เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือเกาะสมุย (หน้าทอน) ต.หน้าทอน อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม 185